IDENTYFIKUJEMY ŹRÓDŁA PROBLEMÓW, KREUJEMY ROZWIĄZANIA, ROZWIJAMY SIĘ